คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ข่าวสารและกิจกรรม

กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า

19 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดประชุมชี้แจง “กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลดสไลด์นำเสนอ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม