คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

Basic Principles of Business Interruption

Basic Principles of Business Interruption

22 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

      คณะกรรมการประภัยทรัพย์สิน จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการประกันภัยทรัพย์สินในหัวข้อ “Basic Principles of Business Interruption” วิทยากรโดย คุณภูริมา เธียรวุฒินันท์ Matson Driscoll & Damico (Thailand) Ltd. (MDD) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 353 คน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting