คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) แบบ ธก.1.17-1.22 และแบบ ธก.1.24

การประชุมชี้แจงเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) แบบ ธก.1.17-1.22 และแบบ ธก.1.24 ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2566 

12 มกราคม 2567 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

     คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดประชุมชี้แจง “เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) แบบ ธก.1.17-1.22 และแบบ ธก.1.24” ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2566 วิทยากรโดย คุณจิรภา วินิจชัยนันท์ คุณนลินา โพธารามิก รองประธาน คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน และ คุณนภา กาญจโนภาส คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งมีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 398 คน จาก 37 บริษัท เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2024 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting