คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา รู้ไว้ดีกว่า วันหน้าสบาย กฎหมายน่ารู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

สัมมนา รู้ไว้ดีกว่า วันหน้าสบาย กฎหมายน่ารู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

09 กันยายน 2564 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง "รู้ไว้ดีกว่า วันหน้าสบาย กฎหมายน่ารู้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่บริษัทสมาชิก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งนี้การสัมมนาเป็นการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

- ท่านสามารถรับชมวิดีโอการสัมมนาได้โดย คลิกที่นี่
- ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้โดย คลิกที่นี่