คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA กับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

การสัมมนา "รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA กับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ"

22 กันยายน 2565 คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาเรื่อง "รู้ทัน เข้าใจ ปรับใช้ กฎหมาย PDPA กับการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ได้รับความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ รวมถึงเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมาย และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปิยะ วราอุบล ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 255 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทสมาชิก ผู้ประสานงานสำนักงาน คปภ. คณะกรรมการฯ และชมรมฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอสัมมนาย้อนหลัง