คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุเเละสุขภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม

รับมอบหนังสือ

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย รับมอบหนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืน จาก พล.ต.ท. นายแพทย์เลี้ยง หุยประเสริฐ นายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทสมาชิกสำหรับนำไปศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุได้ต่อไป เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย