โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

ประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย

25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยความร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการประชุมร่วมบริษัทประกันภัยเรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System: IBS) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558