วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

งานเสวนา Y.I.C Sharing Club หัวข้อ Insurtech ปฏิวัติวงการประกันภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัล

ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) จัดงานเสวนา Y.I.C Sharing Club หัวข้อ Insurtech ปฏิวัติวงการประกันภัย ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัล ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณจันทิมา ศิริจรรยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานประสบการณ์ลูกค้าและนวัตกรรม บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณรัตน์ เพชรรัตน์ Chief Strategic Officer บริษัท ทีคิวดี จำกัด และ ดร.ศรัญญา เสนสุภา Chief Commercial Officer and Co-Founder, Durian Corporation Co., Ltd. ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาดังกล่าว โดยกิจกรรม Y.I.C Sharing Club ห้องออนไลน์สำหรับกลุ่มบุคลากรในธุรกิจประกันภัยระดับผู้บริหารขั้นต้นจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูง ได้มีพื้นที่ในการอัปเดต แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นทางวิชาการ รวมไปถึงข่าวสาร ที่เกี่ยวกับการประกันภัย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งงานที่จัดขึ้นมีบุคลากรในธุรกิจประกันภัยกว่า 160 คนเข้าร่วมงานดังกล่าว