วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Non-Life Insurance Brokers Training

 • Home
 • Non-Life Insurance Brokers Training
 • กำหนดการอบรมฯ

  • กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

   10/07/2020 Download Documents
 • ตารางอบรมฯ ประจำปี

  • ตารางจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบปกติ ประจำปี พ.ศ. 2563

   10/07/2020 Download Documents
 • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

  • สถานที่อบรมฯ ส่วนกลาง

   10/07/2020 Download Documents
 • มาตรการการจัดอบรมฯ

  • มาตรการการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามมาตรการผ่อนคลายของภาครัฐ

   10/07/2020 Download Documents
 • ศูนย์ฝึกอบรม TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • ศูนย์ฝึกอบรม TGIA Academy สมาคมประกันวินาศภัยไทย

   10/07/2020 Download Documents
 • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับนายหน้าฯ อื่นๆ)

  • ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย (สำหรับนายหน้าฯ อื่นๆ)

   24/07/2020 Download Documents
 • การตรวจสอบการสมัครอบรมฯ

  • การตรวจสอบการสมัครอบรมฯ

   24/07/2020 Download Documents