วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ในโครงการ "สงกรานต์ปลอดภัย หยุดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อทุกชีวิตบนท้องถนน" จัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ สถานีขนส่งหมอชิต โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน และ วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ (บางซื่อ) โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการเดินทางและการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมแจกสติกเกอร์และแผ่นพับคู่มือการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งสมาคมฯ ร่วมนำน้ำดื่มไปแจกให้กับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับบ้านโดยรถสาธารณะด้วย