วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย

13 July 2023 General

ด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสามารถอ่านรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้จาก link ที่อยู่ด้านล่าง

- download ประกาศสมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่อง การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- download ใบสมัครงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- กรอกใบสมัครงานสมาคมประกันวินาศภัยไทย online