วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เกาะติดกรณีบริษัทต่างชาติขายประกันภัยในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต

      นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ พร้อมกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อให้รับทราบประเด็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีกลุ่มบุคคล/บริษัทต่างชาติ ขายประกันภัยในประเทศไทย ทั้งประกันภัยสัตว์เลี้ยง และประกันภัยสุขภาพผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ คำเกิด ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมในการชี้แจงถึงการดำเนินการของสมาคมฯ ในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการป้องกัน ป้องปรามบริษัทต่างชาติที่จะเข้ามาหาประโยชน์จากการหลอกขายประกันภัยในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ และคำแนะนำให้กับประชาชนในการซื้อประกันภัยไปพร้อมกัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1