วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางรถยนต์

                 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำราคากลางรถยนต์ ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย (Car Price List) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย