วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ผู้บริหารจากบริษัทสมาชิก คณะผู้บริหารและพนักงานสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1