วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การแข่งขันฟุตบอลประกันภัย (7 คน) ครั้งที่ 11

      สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดการแข่งขันฟุตบอลประกันภัย (7 คน) ครั้งที่ 11 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
 
ประเภททีมอาวุโส
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ได้รับถ้วยเกียรติยศ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
      รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) X บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ได้รับถ้วยรางวัล ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 
      รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ได้แก่ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ได้รับถ้วยรางวัล ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 
ประเภททีมชาย
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ได้รับถ้วยเกียรติยศ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
      รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ได้รับถ้วยรางวัล ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 
      รองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ได้แก่ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ได้รับถ้วยรางวัล ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย