วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน AIRDC 2024 ครั้งที่ 2/2566

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)