วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การประชุมบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID)

23 November 2023 TGIA Center Activities

      ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในฐานะกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) เข้าร่วมการประชุมบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้อง Atelier 4 โรงแรม Capella Bangkok