วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย

09 January 2024 TGIA Center Activities

      ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย นำโดย นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต นายกสมาคมฯ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ อุปนายกสมาคมฯ นายกสิณ สุตันติวรคุณ กรรมการ และเหรัญญิกสมาคมฯ และ นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม กรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเข้าพบพร้อมมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2024 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2024 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย