วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน AIRDC 2024 ครั้งที่ 4/2566-67

      สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโดย ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร นางสาวกัลยา จุกหอม รองผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 4/2566-67 ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)