วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดตัวระบบ Non-Life IBS ฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย

ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดงานเปิดตัว IBS Statistics and Analysis Report : รายงานสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลประกันวินาศภัยจากระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย หรือ Non-Life Insurance Bureau System (Non-Life IBS) โดยได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ. ร่วมพิธีเปิดและกล่าวมอบนโยบาย “ประโยชน์ของข้อมูลต่ออุตสาหกรรมประกันภัย” พร้อมจัดสัมมนา หัวข้อ "สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Big Data สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย" เพื่อชี้แจงช่องทางการเข้าใช้งานและส่งมอบรายงานข้อมูลสถิติประกันภัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจประกันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าในการนำไปใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงภัย ต้นทุนด้านการประกันภัย ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดการให้บริการสังคมและประชาชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการนำข้อมูลไปผนวกเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบฐานข้อมูลนี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบการประกันวินาศภัยของประเทศให้มีความก้าวหน้า ณ ห้องสุขุมวิท 1-3 ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ