วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าปีใหม่ อธิบดีกรมสรรพากร

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยนายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการบริหารสมาคมฯ และนางปราณี ภาษีผล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2556 ณ กรมสรรพากร ซอยอารีย์