วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

TGIA HealthTech Forum 2018

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานเปิดงาน TGIA HealthTech Forum 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สมาคมเฮลท์เทคไทย เพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจประกันภัยกับ Startup ในกลุ่มของ HealthTech และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพในอนาคต โดยมีผู้ประกอบการ HealthTech เข้าร่วมงานและแนะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มาช่วยในการดำเนินธุรกิจประกันสุขภาพจำนวนกว่า 10 ราย โดยมี นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ GlowFish (Sathorn) อาคารสาทรธานี 2 กรุงเทพฯ