วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ มอบแอลกอฮอล์ สเปรย์ ให้สมาคมฯ ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบแอลกอฮอล์ สเปรย์ สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อให้พนักงานสมาคมประกันวินาศภัยไทยไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563