วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านระบบการซื้อประกันภัยออนไลน์

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. นำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 และระบบการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยฯ ออนไลน์ที่ https://covid19.tgia.org ต่อที่ประชุม ศบค. (ชุดเล็ก) โดยมีพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เพื่อรองรับนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่กำหนดให้คนต่างด้าวที่ประสงค์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ศบค. กำหนด จะต้องทำประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ความคุ้มครองจำนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,200,000 บาท