วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

แถลงข่าวเปิดโครงการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งจัดโดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ไทย ด้วย “ประกันภัยกลุ่ม 10 บาท สงกรานต์อุ่นใจ นิวนอร์มอล ซุปเปอร์พลัส” โดยนำแนวคิดและรูปแบบของประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส มาต่อยอดพัฒนา เพิ่มความคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 และแพ้วัคซีนโควิด-19 ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงาน คปภ.เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายนิคม จันคง นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย เข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คปภ.