วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15

ผลการแข่งขันโบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 15
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ Blu-O Rhythm & Bowl เอสพลานาด แคราย
 
ผลการแข่งขัน

ประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ: บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1. นายประสิทธิ์ บุญชุ่ม
2. นายไกรสร จบหล้า
3. นายศิริรัตน์ ปานคำ
รองชนะเลิศอันดับ 1: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ทีม 3)
1. นายกันตพัฒน์ ทรายขาว
2. นายธเนส ทยานุกูลวัฒน์
3. นายกิตติพงษ์ อัศวินพร
รองชนะเลิศอันดับ 2: บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
1. นายองอาจ สาราจารย์
2. นายชัชวาล อรรฐีโสต
3. นายชาติธงชัย อ่อนจิตต์

ประเภท 3 เกมสูงสุด (ชาย) 
รางวัลชนะเลิศ: นายสมบัติ คงสมทรง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ: นายการันต์ มันจันดา บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ประเภท 3 เกมสูงสุด (หญิง) 
รางวัลชนะเลิศ: นางอุไร คชสาร บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศ: นางสาวสุรีย์ จิตร์เนตร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทเกมเดียวสูงสุด (ชาย) 
รางวัลชนะเลิศ: นายประยุทธ์ ลิขิตการไพบูลย์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลรองชนะเลิศ: นายนันทพล สายสวย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
ประเภทเกมเดียวสูงสุด (หญิง) 
รางวัลชนะเลิศ: นางสาวลดาวัลย์ เรือนแก้ว บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
รางวัลรองชนะเลิศ: นางสาวจีระนันท์ แสงเอก บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)