วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

ต้อนรับอนุญาโตตุลาการท่านใหม่

01 February 2024 Arbitration Office

      ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสำนักงานอนุญาโตตุลาการ มอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป