วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับอนุญาโตตุลาการท่านใหม่

      ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และผู้บริหารสำนักงานอนุญาโตตุลาการ มอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับ นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป