วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

E-Book ความรู้ประกันภัย

เรื่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุรกิจประกันภัย

  • ผู้แต่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น
  • ประเภท การบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1
  • จำนวนหน้า 42
อ่านฟรี คลิก เปิดอ่าน
ดาวน์โหลดฟรี คลิก ดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อขยาย

E-Book ความรู้ประกันภัย