วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

ความเสียหายทั่วไป (General Average) และ การช่วยเหลือกู้ภัย (Salvage)

  • ผู้แต่ง ศาสตราจารย์(พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ
  • ประเภท การประกันทางทะเลและขนส่ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1
  • จำนวนหน้า 201
สถานะสินค้า : มีจำหน่าย
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพื่อขยาย

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย