วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมงานการเปิดตัว Agricultural Insurance Working Group ของ สภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (AIC Secretariat) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ (Zoom Meeting) พร้อมงานเปิดตัว Agricultural Insurance Working Group (AIWG) กับสมาชิกสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียนในอีก 9 ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 40 คน

AIWG เป็นคณะทำงานกลุ่มย่อยภายใต้คณะทำงาน ASEAN Natural Disaster Research and Works Sharing (ANDREWS) ของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) ที่มีมติให้จัดตั้งขึ้นในการประชุมประจำปีของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 45 ในปี 2562 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ในงานเปิดตัว AIWG ครั้งนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาในเรื่อง "Pandemic Impact to the Regional Agricultural Insurance Industry” โดยได้เกียรติจากนาย Youk Chamroeunrith, Vice Chairman of the Insurance Association of Cambodia and Group Chief Executive Officer, Forte Insurance ของกัมพูชา นาย Puriantoh Supu, Head of Commercial Lines and Portfolio Management, AXA Affin General Insurance Berhad ของมาเลเซีย นาย Geric G. Laude, Senior Vice President - Head of Non-Life Retail, Pioneer Insurance & Surety Corp. ประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงนายธนพล ตรีหัตถ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา (Moderator) ซึ่งผู้แทนในแต่ละประเทศได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยพืชผลในประเทศของตนเอง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับประกันภัยพืชผล

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังได้การแต่งตั้งนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ทำหน้าที่เป็นประธาน Agricultural Insurance Working Group และนาย Heddy A. Pritasa ทำหน้าที่ประธาน ASEAN Natural Disaster Research and Works Sharing พร้อมทั้งจะได้มีการจัดทำร่าง Knowledge Sharing Agriculture, Disaster Data Management and Catastrophe Management เพื่อเป็นแนวทางการแบ่งปันความรู้ด้านประกันภัยพืชผล การบริหารและจัดการข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อประโยชน์ของประเทศสมาชิกของสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน ซึ่งในอนาคตจะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับประกันภัยพืชผลในเชิงลึกต่อไป