วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยคนใหม่

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยคนใหม่ ในโอกาสที่ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปีบริหาร 2564-2566 ประกอบด้วย นางรุจิรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล เลขาธิการ นางนภัสนันท์ พรรณนิภา เหรัญญิก นายศุภกิจ ศุภบรรณพงษ์ นายทะเบียน และนางสาวทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคม เข้าพบเพื่อแนะนำคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยร่วมกัน พร้อมกันนี้นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและคณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้พาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ทำการของสมาคมประกันวินาศภัยไทยอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1