วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี The Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ)

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ The Insurance School (Non-Life) of Japan (ISJ) ในเรื่อง “My Nostalgic Experience With ISJ…” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม The 48th Session of the ISJ General Course 2022 Program (ออนไลน์) จำนวน 27 ราย จากเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ จำนวน 13 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00-15.40 น. โดยมีนาย Takashi Izuhara ผู้อำนวยการบริหารของสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) และ นาย Makoto Hori ประธานสถาบันประกันภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIIJ) เข้าร่วมรับฟังด้วยความสนใจตลอดระยะเวลาการบรรยาย