วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

04 มกราคม 2566 ทั่วไป

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองทุนประกันวินาศภัย อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้นที่ 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gif.or.th หรือสแกน QR CODE จากภาพข่าวประชาสัมพันธ์