วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทยต้อนรับผู้แทนของ International Union of Marine Insurance (IUMI)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโดย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ และ นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ รองเลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ นำโดย นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ Mr. Kosuke Hashimoto, Vice President, Mr. Lars Lange, Secretary General, Mr. Tetsunosuke (Tom) Shinya, Member of IUMI’s Cargo, Education and Digitalization Forum ผู้แทนของ International Union of Marine Insurance (IUMI) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อพบปะสมาชิกขององค์การ IUMI ซึ่งสมาคมฯ เป็นสมาชิกขององค์การ IUMI ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

อนึ่ง องค์การ IUMI เป็นองค์การดูแลข่าวสารทางด้านประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งมีสมาชิกจากสมาคมประกันภัยทางทะเลและขนส่งทั่วโลกกว่า 42 ประเทศ โดยมีพันธกิจหลักในการกระจายข้อมูล ข่าวสาร ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก การให้บริการทางด้านการให้ความรู้  ซึ่งสมาชิกจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสถิติ การเป็นตัวแทนในอุตสาหกรรมโดยการแสดงมุมมองและความคิดเห็น และการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางทะเล โดยการจัดประชุมและสัมมนาระหว่างสมาชิกร่วมกัน เช่น การประชุมประจำปี (Annual Conference) และ Asia Forum โดยในปีนี้จะมีการจัดงาน Asia Forum ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์