วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักงาน คปภ. ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ

11 พฤษภาคม 2566 ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หรือ ผู้ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ/กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านการเงิน ด้านสถิติ ด้านบริหารความเสี่ยง มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป และมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครฯ โดยจะปิดรับสมัครงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครงานโปรดกรอกข้อมูลผ่านระบบสมัครงานของสำนักงาน คปภ. เท่านั้น โดยสามารถเข้าไปที่ www.oic.or.th จากนั้นกดที่แถบเมนู “สมัครงาน” เลือกหัวข้อ “ประเภทพนักงาน” แล้วเลือกตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร

คลิกอ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานได้ ที่นี่