วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ คปภ.

07 มิถุนายน 2566 ทั่วไป

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและ download ใบสมัครได้จาก link ที่อยู่ด้านล่าง

https://www.oic.or.th/th/consumer/news/announcements/93741