วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 6 (ครั้งที่ 5) จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานปฏิบัติการและสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงาน “คปภ. เพื่อชุมชน” ปี 6 (ครั้งที่ 5) "บ้านซำตารมย์" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และ ได้รับเกียรติจาก นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสามารถตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนได้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ