วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือการจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล กรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ และนายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ รองเลขาธิการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2566 ร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง