วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ประชุมร่วมไทยคม ติดตามผลการใช้ดาวเทียมประเมินความเสียหายการประกันภัยพืชผล

      ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และประธานคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย จากนายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) พร้อมร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินโครงการพัฒนาแนวทางการนำระบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัยพืชผล (Scientific and Technology Solution for Agricultural Insurance) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในการนำเทคโนโลยีด้านดาวเทียมมาใช้ เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินความเสียหายของการประกันภัยพืชผลโดยใช้รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมของไทยและเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบายภาครัฐ โดยได้ดำเนินการเฟสแรกในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและข้อมูล (Sandbox Areas) 6 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ร้อยเอ็ด และสุโขทัย รวม 3 ล้านไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประกันภัยพืชผลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย