วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมยินดีบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566

          ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทประกันภัย ที่ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2566 (Prime Minister's Insurance Awards 2023) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังนี้
 
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 1
            บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 2
            บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
            บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2565 อันดับ 3
            บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
            บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2565
            บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565
            บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืนดีเด่น ประจำปี 2565
            บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการพัฒนาด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565
            บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2565
            บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ประจำปี 2565
            บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2565
            บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมการประกันภัยรถภาคบังคับอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565
            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด