วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และกรรมการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วย นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานปฏิบัติการและสื่อสารองค์กร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี และมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ อาคารสำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา