วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกิจกรรม คปภ. ปลุกพลังนักบิดฯ

15 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมส่วนกลาง

ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวเปิด “โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นําร่อง เพื่อส่งเสริมการจัดทําประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน” และเข้าร่วมเปิดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ชลบุรี จังหวัดชลบุรี