วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมเรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า(EWS)

           เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 37/2556 และอบรมเรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า(EWS) และมาตรการกำกับบริษัทประกันวินาศภัย วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน คปภ. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11

           เอกสารประกอบการประชุม : ดาวน์โหลดเอกสาร [ขนาด 727 KB]