วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน AIRDC 2024 ครั้งที่ 3/2566-67

      ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 3/2566-67 ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)