วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าพบเพื่อหารือเรื่องกรณีกลุ่มบุคคล/หรือบริษัทต่างชาติที่รับประกันภัยสุขภาพในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาตร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

      สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดย นายประสิทธิ์ คำเกิด นายทะเบียนและประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ นายอรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และนางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ เข้าพบ พ.ต.อ.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 เพื่อหารือกรณีกลุ่มบุคคล/หรือบริษัทต่างชาติที่รับประกันภัยสุขภาพในประเทศไทยโดยไม่มีใบอนุญาต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2024 ณ ห้องประชุม 1 บก.ตม.1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ