วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ยกทัพสัมมนาแผนงานประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด ONE TGIA

16 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่วนกลาง

      ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำทีมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมสัมมนาแผนงานประจำปี 2567 เพื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน พร้อมทั้งระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดเป้าหมาย และเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันภายในองค์กร ยกระดับศักยภาพของบุคลากรและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สู่การเป็นองค์กรที่ Modern & Smart Organization ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ONE TGIA" โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ร่วมการสัมมนากว่า 64 คน เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2024 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี