วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งบริษัทดงความยินดี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งบริษัท

23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมส่วนกลาง

      ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ นางสาวพรรณี ปิติกุลตัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในโอกาสครบรอบ 26 ปี การก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด