วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ

      สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิ เสริมสร้างบุคลิกภาพ อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยมีอาจารย์เย็นจิตร สิงหะพันธุ (ครูนุช) ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนโยคะจากสถาบันฝึกสอนโยคะ ประเทศอินเดีย ที่มีประสบการณ์นานกว่า 16 ปี เป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอน
      สำหรับกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพนี้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 จำนวน 20 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง เวลา 17.45-19.45 น. ณ ห้องสัมมนา 502 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งได้จัดพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายเกษม สังข์ภิรมย์ ประธานสโมสรสมาชิกประกันภัย และ นางสาวศรัณยธร พันธุ์วาสนา รองประธานและหัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมสันทนาการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม