วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรม อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งเป็นการจัดอบรมครั้งแรกสำหรับ ปี 2567 ในระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน 
ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่
- นายประสิทธิ์ คำเกิด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 
- นายณัทฐดลย์ วิชญจารุกุล ผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมการขาย บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                     
- ดร.พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโสสายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวรอบถัดไป ในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 และท่านสามารถติดตามข้อมูลและสมัครอบรมฯ ได้ที่ลิงก์ https://www.tgiaacademy.net/training/WR/scdreg.php หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0 2108 8399 ต่อ 1405 และ 1404